A A A K

SmodBIP

Budżet

        Budżet

Zaplanowany budżet szkoły na rok 2018: 1 200 980,00zł. 

Plan Finansowy dochodów i wydatków szkoły, jest przeznaczona na:

• wypłaty dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
• bieżące opłaty za media,
• zakup energii,
• bieżące przeglądy, usługi i drobne remonty,
• zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych,
• dokształcanie nauczycieli,
• zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich,
• zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych,
• zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej,
• funkcjonowanie oddziału przedszkolnego,
• odpis na Zakładkowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Opublikował: Teresa Skrzypek
Publikacja dnia: 19.02.2018
Podpisał: Alicja Rodak
Dokument z dnia: 19.02.2018
Dokument oglądany razy: 1 600