RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.02.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Organy szkoły

Organy szkoły:

  • Dyrektor Szkoły
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców
  • Samorząd Uczniowski

Szczegółowy opis działań i kompetencji organów szkoły znajduje się w Statucie Szkoły.

            Rada Rodziców:

*Przewodnicząca: Iwona Kwarcińska
*Zastępca przew : Katarzyna Słowik
*Skarbnik: Danuta Ćwikła
*Sekretarz: Urszula Kruczek

      Komisja Rewizyjna:

Urszula Kruczek
Katarzyna Bogusz
Anna Chorąży

            Samorząd Uczniowski


Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa art.53 i nast. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. zwana dalej „Przepisami wprowadzającymi” oraz Statut Szkoły.

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018


Przewodniczący SU - Stanisław Kwarciński
Sekretarz - Urszula Abram
Członkowie: - Kinga Bulanda
                     - Maria Ćwikła
                     - Dominika Kurzawa
Rzecznik Praw Ucznia - Sebastian Kurzawa

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Edyta ŚwięsOpublikował: Teresa Skrzypek
Publikacja dnia: 19.02.2018
Podpisał: Alicja Rodak
Dokument z dnia: 13.11.2011
Dokument oglądany razy: 815