A A A K

SmodBIP

Biblioteka szkolna

 Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej dla uczniów, a także ośrodkiem informacji dla nauczycieli. Realizuje zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, udziela pomocy w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, dokształcaniu i doskonaleniu oraz pracy twórczej, gromadzi odpowiednie do tych zadań materiały informujące o nich i udostępnia je.

Zasady wypożyczania bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej w JankowejOpublikował: Teresa Skrzypek
Publikacja dnia: 19.02.2018
Podpisał: Alicja Rodak
Dokument z dnia: 19.02.2018
Dokument oglądany razy: 1 344