A A A K

SmodBIP

Organizacja

       Organizacja

Struktura organizacyjna: dyrektor szkoły,
                                           nauczyciele,
                                           logopeda szkolny,
                                           pracownicy niepedagogiczni: administracja i obsługa.

Obwód Szkoły.
Na podstawie Uchwały nr XXX/252/17Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 10 lutego 2017 roku granice obwodu publicznej, ośmioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Bobowa stanowią granice administracyjne miejscowości Jankowa.

Godziny pracy Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
w Jankowej:


1.Dyrektor szkoły:
         od poniedziałku do piątku od 7.30 – 15.30
2. Nauczyciele:
         zgodnie z tygodniowym planem nauczania,
3. Logopeda szkolny:
         środa od 7.30 do 13.10
4.Administracja;
         w poniedziałki od 7.30 do 15.30
5. Pracownicy obsługi
         od poniedziałku do piątku od 7.00 do 17.00

    Profile klas:


                 *ogólnodostępne,
                 *oddział przedszkolny


    Wykaz klas na rok szkolny 2017/2018

Lp. Klasa Liczba oddziałów Wychowawca
1. pierwsza 1 mgr Izabela Myśliwiec
2. druga 1 mgr Ewa Łatka
3. trzecia 1 mgr Danuta Semla
4. czwarta 1 mgr Joanna Rutka
5. piąta 1 mgr Marek Olszanecki
6. szósta 1 mgr Edyta Święs
7. siódma 1 mgr Teresa Skrzypek
8. oddział przedszkolny 1 mgr Agnieszka PaterOpublikował: Teresa Skrzypek
Publikacja dnia: 19.02.2018
Podpisał: Alicja Rodak
Dokument z dnia: 19.02.2018
Dokument oglądany razy: 1 391