A A A K

SmodBIP

Struktura własnościowa i majątek

 Struktura własnościowa i majątek

1.Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej, prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem Gminy Bobowa.
2.Szkoła dysponuje powierzchnią w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną Gminy Bobowa:
      *nr działki pod budynkiem: 474/1 i 477
      * pow. użytkowa budynku 1024,6m kw
      *pow. Zabudowy 784 mkw
      *ilość kondygnacji – 3 oraz sala gimnastyczna z przewiązką
3.Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet Gminy.
Stan majątku szkoły na dzień 31.12.2017roku:
       • Środki trwałe: 1 656 273,16zł.
       • Wyposażenie: 224 030, 93zł.
       • Księgozbiór: 34 517,41zł.
       • Wartości niematerialne i prawne: 4988,16zł.Opublikował: Teresa Skrzypek
Publikacja dnia: 19.02.2018
Podpisał: Alicja Rodak
Dokument z dnia: 18.02.2018
Dokument oglądany razy: 1 502