RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.02.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Rada Pedagogiczna

 RADA PEDAGOGICZNA

 Jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, podejmowanie uchwał.

 Szczegółowy opis działań i kompetencji  Rady Pedagogicznej znajduje się w Statucie Szkoły (Rozdział III, § 6)

Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot
Edyta Święs matematyka, informatyka
Agnieszka Pater wychowanie przedszkolne, nauczanie zintegrowane,
język angielski
Ewa Łatka nauczanie zintegrowane, plastyka
Danuta Semla nauczanie zintegrowane
Teresa Skrzypek biologia, chemia,
przyroda, informatyka
Joanna Rutka język polski, historia
Marek Olszanecki wychowanie fizyczne, technika
Urszula Warzecha

język polski, język angielski

Izabela Myśliwiec nauczanie zintegrowane, rewalidacja
Paulina Sobol muzyka, plastyka
ks. Piotr Pośliński religia
Agnieszka Szklanny fizyka
Tomasz Skórski geografia

Katarzyna Libront,
Joanna Gucwa

język niemieckiOpublikował: Teresa Skrzypek
Publikacja dnia: 07.02.2018
Podpisał: Teresa Skrzypek
Dokument z dnia: 18.11.2011
Dokument oglądany razy: 235